รายละเอียดหนังสือ ที่ศธ 04052/ว3887

 เรื่อง : การเปลี่ยนตัว เพิ่มเติม นักเรียน ครูผู้สอน ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ [ปกติ ปกติ]

 เลขทะเบียนหนังสือรับ : 371
 หนังสือลงวันที่ : 20 กย 2559
 ส่งโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 20 กย 2559 11:42:48 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
-
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.ลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 20 กย 2559 15:07:36 น.

ข้อมูล ณ 21 กย 2562 08:26:58 น.
************************************

 กรุณากำหนดผู้รับหนังสือไปดำเนินการ